𝑳’𝒂𝒎𝒂𝒏𝒕 𝑴𝑰𝑿 𝑵’ 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯 | #4 KILEE

𝑳’𝒂𝒎𝒂𝒏𝒕 𝑴𝑰𝑿 𝑵’ 𝑴𝑨𝑻𝑪𝑯 | #4 KILEE
 
   Hướng đến sự tối giản và lịch thiệp, những outfit mà KILEE – khách mời tiếp theo trong 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐌𝐢𝐱 𝐧’ 𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 cùng L’amant – gợi ý dưới đây là sự kết hợp của 3 yếu tố áo – quần – giày dựa trên nguyên tắc phối màu cơ bản mà ai cũng có thể áp dụng. 𝐌𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐬𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞, 𝐛𝐮𝐭 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐧𝐭. Cùng xem chúng tôi có gì nhé!
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.